Tunne rintasi – tiedosta naiseutesi

Kannustamme ja rohkaisemme kaikenikäisiä naisia rintojen omatarkkailuun opastus-, koulutus- ja tiedotustoiminnalla. Toimimme rintojen terveyden parhaana asiantuntijana ja vaikuttajana tavoitteenamme hyvinvoiva nainen, terve naiseus ja luonnollisuuden hyväksyvä kulttuuri.
ProMama ry, rf on valtakunnallinen kansalais- ja kansanterveysjärjestö, joka toimii Raha-automaattiyhdistyksen tuella.

Tunne rintasi – Tiedosta naiseutesi

Tarkoitus ja tavoitteet:

Yhdistyksen tarkoituksena on
• edistää rintojen terveyttä ja rintasyövän varhaistoteamista
• edistää terveydellistä tasa-arvoa
• opastaa naisia tarkkailemaan rintojaan ja niihin tulevia muutoksia
• vahvistaa naisen omanarvontuntoa
• edistää naisten kunnioittavaa ja tervettä suhtautumista omaan itseensä ja kehoonsa

Toiminnan tavoitteena on
• lisätä tietouttaa rintojen kehityksestä ja muutoksista naisen elämänkaaren aikana
• vahvistaa naisia luottamaan asiantuntijuuteensa omien rintojen tuntemuksessa
• vahvistaa naisten hyväksyvää suhtautumista omaan kehoonsa ja naiseuteensa

ProMama tarjoaa:
• Rintasyövän varhaistoteamiseen liittyvä tietoa
• Asiantuntevat kouluttajat
• Naisen luonnollisen kehonkuvan ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämistyötä
• Valtakunnallista toimintaa paikallisten asiantuntijoiden toimesta

Toiminnassaan ProMama tukee naisen kokonaisvaltaista terveyttä ja hyvinvointia. Keskeisinä toiminta-alueina ovat:
• Rintojen terveys, rintasyövän varhaistoteaminen ja omatarkkailun opastus-, koulutus ja tiedotus
• Naiseus, terveen naiseuden ja luonnollisuuden edistäminen
• Kehonkuva, itsensä hyväksyminen ja seksuaalisuus

ProMama ry:n tausta

ProMama ry on jokaisen naisen oma järjestö. Naisjärjestöjen keskusliitto, Marttaliitto, Finlands Marthaförfundet ja muutamat muut naisjärjestöt perustivat yhdistyksen vuonna 1992 edistämään rintasyövän varhaistoteamista. Opastus- ja koulutus pohjautuu mamaohjelmaan, jonka toimivuus todistettiin 15 vuotta kestäneessä seurantatutkimuksessa. (Gisela Gästrin: The Mama Programme for breast cancer control, väitöskirja, Tampere 1994).

Tule mukaan toimintaan

Liity jäseneksi
Tue ProMama ryn työtä naisten rintasyövän varhaistoteamisen edistämisessä ja omatarkkailun opastamisessa. Voit liittyä ProMama ry:n varsinaiseksi jäseneksi maksamalla jäsenmaksun 25,00€/vuosi yhdistyksen tilille. Ilmoita yhteystietosi liittymislomakkeella tai sähköpostilla ProMamaan. Kannattajajäseneksi voit liittyä 50,00 €:n jäsenmaksulla.

Rekisteröidyt yhdistykset ja erilaiset yhteisöt sekä yritykset, jotka hyväsyvät ProMama ryn säännöt, ovat tervetulleita jäseniksi. Jäseneksi voi liittyä maksamalla jäsenmaksun 200,00 €/vuosi ja ilmoittamalla yhteyshenkilönsä yhteystiedot ProMamaan.

ProMaman tilinumero on FI0420891800012617

Jäsenetuna saat yhdistyksen tiedotuslehtisen, ProMama-viestin, joka ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. Jäsenenä voit osallistua ProMaman koulutus- ja opastustoimintaan. Voit tehdä vapaaehtoistyötä ProMaman toimikunnissa ja olla mukana kehittämässä toimintaa. Myös messutapahtumiin ja erilaisiin näyttelyihin voit osallistua.

Yhdessä olemme enemmän!

Testamenttilahjoitus

Otamme vastaan testamenttilahjoituksia. Lahjoitukset käytetään täysimääräisesti naisten terveyden ja rintasyövän varhaistoteamisen hyväksi.

Yhteistyökumppanit ja jäsenjärjestöt

ProMama ry, rf on jäsenenä Naisjärjestöjen keskusliitossa, Suomen sosiaali- ja terveys ry:ssä SOSTEssa ja Naistenkartano ry:ssä.
ProMama ry, rf:n jäseniä ovat mm. Marttaliitto, Finlands svenska Marthaförbundet, Suomen Kätilöliitto ja Suomen terveydenhoitajaliitto STHL.